Katukanava

Maakunnan yhtenäisyys ratkaisee tulevaisuuden

11.10.2017 4:00

Etelä-Karjala on upea maakunta, jonka tulevaisuudesta meidän täällä asuvien tulee kantaa huolta. Erityisesti kuntien ja maakunnan luottamus- ja viranhaltijatehtävissä toimivien pitää sisäistää tämä. Maailma ympärillämme muuttuu, myös me eteläkarjalaiset muutumme, hyvä näin.

Meillä on menossa ja tulossa valmistautuminen muun muassa maakunta- ja sosiaali- ja terveysuudistukseen. Näillä näkymin virallinen startti tapahtuu 1.1.2020. Uudistukseen valmistautumisessa ei ole muuta viisautta kuin hoitaa asioita yhtenäisenä maakuntana. Kaikessa valmistelussa ja päätöksenteossa on oltava keskeisenä ihmiset ja heidän tarpeitaan varten rakennetut palveluverkostot Parikkalasta Luumäelle.

Nyt pitää mennä palvelut ja niiden riittävä tarjonta ja saanti koko maakunnassa edellä, eikä sortua vain keskustasijoitusajatteluun. Toki palveluverkostotarjontaa kehitettäessä pitää jotain palveluja keskittääkin, kuten jo tänään on tehty kun on kysymys esimerkiksi kalliista erikoispalvelutarjonnasta.

Palveluverkoston toimivuuteen voidaan vaikuttaa myös muulla tavalla kuin sijainnilla. Tulevaisuudessa tietotekniset mahdollisuudet lisääntyvät varmasti, mutta usein palvelutarve lähtee esimerkiksi siitä, että varallisuudesta riippumatta löytyy paikka vaikka palvelukodista tai että kotiin annettu palvelu on riittävää laadullisesti ja ajallisesti eikä pelkkää ”pistäytymistä”.

Koulutustarjonnasta kaikilla sen eri osa-alueilla tulee huolehtia, että se tukee vahvasti paikallista elinkeinoelämää. Meillä on edessä isoja haasteita sosiaali- ja terveyspalveluverkoston päivittämisessä ja kehittämisessä, siihen luo hyvän pohjan Eksote. Tässäkin palvelujen tasapuolinen säilyttäminen ja kehittäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Samoin maakunnan infraan on panostettava rautatie-, tie-, vesiväylä- ja lentoliikenteen osalta. Kaksoisraide ja kansainvälisen statuksen saaminen junaliikenteelle Imatran raja-asemalle kärkenä. Ei sorruta näissäkään ratkaisuissa ”nurkkakuntaisuuteen”, vaan katsotaan asioita koko maakunnan kasvun ja yhtenäisyyden näkövinkkelistä. Mikäli näin ei toimita, monille hyville hankkeille löytyy kyllä muita ottajia tässä maassa.

Ilkka Nokelainen
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (sd.)