Katukanava

Yhdessä hyvä olla ja elää Imatralla

10.10.2017 4:00

Yhdessä tekeminen on kaiken A ja O. Emme saa unohtaa sitä tosiasiaa, että jokainen meistä ikääntyy, olimme sitten tällä hetkellä lapsia, nuoria tai työikäisiä. Ikääntyneiden asioista huolehtiminen on meidän kaikkien hyvinvointiin ja elämänlaatuun satsaamista.

Vuonna 2030 Suomessa on väestöennusteen mukaan noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta ja varsinkin 75—84-vuotiaiden määrä tulee lisääntymään. Tänä vuonna julkaistun Suomen ympäristökeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan Imatralla 65 vuotta täyttäneistä yli 60 prosenttia asuu alueella, jossa liikkuminen tehdään yksityisautolla ja alle 15 prosenttia asuu keskustassa tai julkisen kulkuneuvon liikkumisen alueella. Vaikka yleisesti ikääntyneiden siirtyminen taajamiin on lisääntynyt vauhdilla, haluaisi suurin osa elää omassa asunnossaan.

Kunnioittaaksemme ja mahdollistaaksemme kotona asumista meidän on tärkeä huolehtia asuntojen ja asuinympäristöjen esteettömyyksistä, kotiin vietävien palveluiden monipuolisuudesta, julkisten kulkuyhteyksien turvaamisesta sekä digitaalisuuden tuomista valmiuksista asuinpaikasta riippumatta.

Emme myöskään saa unohtaa riittäviä palveluasumisen muotoja. Niitäkin tarvitaan, kaikki kun eivät pärjää kotona edes tukitoimin. Entä kuinka turvaamme niiden yksinäisten ihmisten hyvinvoinnin, jotka eivät jostain syystä pysty osallistumaan tarjottuihin toimintoihin? Yksinäisyys tulee olemaan uhka. Saisimmeko yhdistettyä työelämän tai opiskelun ulkopuolelle jääneet nuoret ja yksinäiset ikäihmiset toistensa hyvinvoinnin voimavaraksi?

Imatralla on paljon tarjottavaa, virikkeellistä toimintaa ja ohjelmaa niin kaupungilla, kolmannella sektorilla kuin seurakunnilla, mutta löydämmekö ne? Olisi hyvä olla yhteen koottua tietoa saattaja-, kaveri- ja ystäväpalveluista, jotta hekin, jotka eivät omatoimisesti pääse toiminnoista nauttimaan, saisivat mahdollisuuden osallistua.

On kuitenkin muistettava, että asioiden eteenpäin viemisessä tarvitaan vahvaa yhteistyötä niin asukkaiden ja heidän läheistensä, järjestöjen ja palveluntarjoajien kuin kunnan virkahenkilöiden sekä päättäjien kanssa.

Jerena Juutilainen
kaupunginvaltuutettu (kok.)vanhusneuvoston pj. Ensix Oy:n yrittäjä