Lukijalta

Ikäihmisten perhehoidossa on kehittämisen paikka

25.7.2017 4:00

Ikäihmisten perhehoito on uusi palvelumuoto Eksoten alueella. Se tulee yleistymään lähivuosina ja sitä kehitetään koko ajan.

Perhehoidolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolista hoivaa tarvitsevan henkilön hoitamista yksityisessä perheessä. Jatkuvassa perhehoidossa asuva henkilö saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan. Perhehoito on joustavaa ja tarjoaa yksilöllistä hoitoa hoidettavalle. Eksoten alueella toteutetaan ikäihmisten lyhytaikaista perhehoitoa ja sitä on käytetty pääasiassa omaishoidon vapaiden pitämiseen.

Perhehoitoon suhtaudutaan myönteisesti, mutta palveluna sitä ei vielä tunneta riittävästi eikä osata hyödyntää.

Muualta saatujen kokemusten mukaan perhehoito vaikuttaa myönteisesti ikäihmisten elämänlaatuun, kuten turvallisuuden tunteeseen, toimintakykyyn ja mielialaan. Hyvä tuki perhehoitajalle auttaa häntä jaksamaan tehtävässä ja luo hänelle edellytyksiä toimia ikäihmisen parhaaksi. Perhehoidosta vastaaville työntekijöille on puolestaan tärkeää varmistaa riittävät resurssit, jotta heillä on mahdollisuuksia tukea perhehoitajia.

Saimaan ammattikorkeakoulussa tehdyssä sosiaalialan opinnäytetyössä selvitettiin, miten Eksoten palvelutarpeen arvioijat suhtautuivat ikäihmisten perhehoitoon, kuinka he suosittelevat sitä palveluvaihtoehtona sekä mitä tietoa ja tukea he itse kokevat tarvitsevansa työssään.

Palvelutarpeen arvioijat pitävät perhehoitoa hyvänä vanhusten asumisen vaihtoehtona. Se on erittäin hyvä hoitomuoto sen yksilöllisyyden, asiakaslähtöisyyden sekä turvallisuuden vuoksi. Perhehoito hoitomuotona soveltuu erityisesti niille ikäihmisille, jotka eivät vielä tarvitse palveluasumista, mutta eivät pärjää enää kotona tukipalveluista huolimatta tai kun heidän toimintakykyynsä vaikuttavat korkean iän mukanaan tuoma hauraus ja turvattomuuden tunne. Myös muistisairaille perhehoito on mahdollinen vaihtoehto.

Tulevaisuudessa perhehoidon tulee olla osa vanhusten palvelujärjestelmää. Perhehoidolla on hyvät mahdollisuudet kehittyä Etelä-Karjalassa. Ikäihmisten kanssa työntekijät ovat motivoituneita suosittelemaan perhehoitoa palvelumuotona, kunhan heille on varmistettu riittävä tieto ja osaaminen.

Sanni Toiviainen
sosionomi (AMK)
Tuija Nummela YTT
sosiaalialan yliopettaja Saimaan ammattikorkeakoulu