Katukanava

Sote ei saa johtaa potilaiden juoksuttamiseen

17.5.2017 4:00

Suomessa on paljon optikkoliikkeitä, ja ihmisten on helppo tulla niihin asioimaan. Liikkeissä työskentelevät optikot ja optometristit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka pystyvät luotettavasti arvioimaan asiakkaan tarpeen silmälääkärin tutkimukselle tai hoidolle.

Nyt olemme kovaa vauhtia matkalla kohti paljon puhuttua sote-uudistusta, joka huonolla tavalla toteutettuna sotkee koko silmäterveysalan sinänsä jo hyvin toimivan hoitoketjun.

Ennen kaikkea olen huolissani asiakkaiden mahdollisesta pallottelusta sote-keskuksissa hakemassa asiakasseteleitä lääkärin hoitoa varten.

Uudistus ja asiakkaiden valinnanvapaus voidaan kuitenkin toteuttaa myös järkevästi. Ottamalla optikot asiantuntijoina mukaan silmäterveydenhuollon hoitoketjuun voidaan säästää paljon julkisen puolen resursseja. Digitaalitekniikkaa hyödyntämällä voisimme antaa sote-keskukselle oman näkemyksemme henkilön hoidontarpeesta.

Pian tiedonvaihto voidaan hoitaa Kanta-potilastietojärjestelmässä, johon moni optikkoliike liittyy ensi vuonna.

Kiireellisissä tapauksissa voitaisiin suorittaa sote-keskuksen lääkärin kanssa etäkonsultaatio, jonka tuloksena potilas saisi saman tien asiakassetelin. Esimerkiksi verkkokalvon irtoaminen tai edes kohtuullinen epäily siitä vaatii kiireellisesti silmälääkärin arviota, eikä tuolloin potilaan kierrättäminen sote-keskuksen kautta ole millään mittarilla järkevää.

Jos valinnanvapauden malliin jätetään asiakassetelin haku sote-keskuksesta, ovat monessa optikkoliikkeessä jo toimivat silmälääkäripalvelut vaarassa loppua. Järkevästi toteutettu valinnanvapaus sen sijaan mahdollistaisi yksityisille optikkoliikkeille lähipalveluiden parantamisen. Silloin pienetkin toimijat pystyisivät antamaan silmälasikaupan lisäksi oman panoksensa silmäterveyden hyväksi.

Timo Korhonen
Specsavers-optikko Lappeenranta