Katukanava

Kuntien tulevaisuus työpaikoissa

21.4.2017 4:00

Kuntavaalit ovat tällä kertaa käydyt ja uudet valtuustot on valittu seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Yllättävää vaalimainonnassa oli se, että kuntien elinvoimaisuudesta harva valtuustoehdokas mainitsi mitään.

Homekoulut ja muut pinnalla olleet asiat saivat huomiota. On luonnollista, että ihmisten terveyteen liittyvät ympäristöasiat kuten homekoulut saavat huomiota, mutta näissä vaaleissa ne näyttivät saavan populistisia äänenpainoja. On myös selvää, että esimerkiksi mainittu homekouluasia tullaan ratkaisemaan.

Työpaikkojen positiivinen kehitys näyttää olevan ainut keino, jolla kuntien taantuminen voidaan ehkäistä. Automaatio, tekoäly ja ohjelmistorobotiikka muuttavat työn sisältöä rajusti lähivuosina.

Kunnat, jotka ymmärtävät tämän kehityksen ja pystyvät siihen rakentavasti vastaamaan tulevat selviämään elinvoimaisina. Niille kunnille, joille tämä asia ei onnistu, kyyti tulee olemaan kylmää.

Suomessa tulee edelleen tapahtumaan muutamien kasvukeskusten laajentumista. Se vie työpaikkoja, elinvoimaa ja väestöä näihin kehittyviin keskuksiin.

Uudet teknologiat kuitenkin mahdollistavat työn tekemisen siten, että se ei ole paikkaan sidottu, vaan työtä voidaan tehdä jo nykyisin käytettynä etätyönä. Tämä tuo käytännössä mahdollisuuden kunnille ja tuleville maakunnille rakentaa olosuhteita, joissa työ voidaan tehdä missä päin Suomea tahansa.

Kauko Määttä
diplomi-insinööriImatra