Suomen vienti ja sen tulevaisuus

19.12.2016 20:51

Suomessa on hyviä vientiyrityksiä, mutta vientiin tarvittaisiin lisää hyviä osaajia. Meidän vientimme näyttää hienokseltaan laskevan joka kuukausi ja tämä laskutrendi pitää saada pysähtymään mahdollisimman pian.

Kysymys on kansantalouden kyvystä kilpailla maailmanmarkkinoilla. Kilpailu kiristyy koko ajan.

Kaikki valtiot tekevät parhaansa, jotta niiden tavarat ja palvelut käyvät kaupaksi.

Meillä on ollut paljon investointitavaroihin liittyvää tuotantoa, joiden kysyntä on tilapäisesti tai lopullisesti hiljentynyt maailman markkinoilla.

Työvoimakustannusten kilpailukykyä on pyritty parantamaan kilpailukyky- ynnä muilla sopimuksilla. Niillä voidaan vaikuttaa myyntihintaan, mutta niiden vaikutus kokonaisvientiin on nähtävä marginaalisena.

Suomen tulee voimakkaasti panostaa uuden tavara- ja palvelutuotannon kehittämiseen. Kehittämisen tarpeet tulee hakea ulkomaisilta ostajilta.

Hyvä kehitystyö luo perustan viennin ja muun elinkeinotoiminnan kehittämiselle pitkällä aikajänteellä.

Kauko Määttä
Imatra