Katukanava

Aseille romutuspalkkio

9.12.2016 4:00

Nykyisin aseen voi toimittaa hävitettäväksi poliisille ilman pelkoa seuraamuksista. Meidän tulee luoda toimiva malli, jolla niin sanottuja matalan riskin aseita voidaan tehokkaammin kerätä pois ja siten lisätä yleistä turvallisuutta. Miten järjestelmä toimisi?

Aseesta luopuja voi edelleen toimittaa aseensa seuraamuksitta poliisille, mutta aseesta maksetaan riittävä romutuspalkkio. Perikunnan kannalta selkeä romutuspalkkio selventää ja nopeuttaa asioita ja aseet voidaan perunkirjoitukseen kirjata oikealla euromäärällä. Piironginlaatikossa olleet ”sotasaaliit” ja muut ilman lupia päivänvaloon tulleet aseet voidaan siten turvallisesti hävittää. Näin saadaan poistettua erityisesti turhia käsiaseita ja patruunoita ja vältytään niiden joutuminen vääriin käsiin.

Ikääntyvä metsästäjä voi romutuspalkkion avulla luopua ja muuttaa aseensa rahaksi. Jos ikääntyvä metsästäjä haluaa vielä satunnaisesti käydä metsällä, hän saisi omaan aseeseensa rinnakkaisluvan ilman soveltuvuustestiä poliisin yksin tekemän arvion perusteella tai tarvittaessa lääkärin antaman lausunnon tukemana.

Molemmissa tapauksissa aseesta luopuja toimittaa aseet aseliikkeeseen ja saa niistä romutustodistuksen. Aseliike kirjaa aseet rekisteriin ja toimittaa ne poliisin asehuutokauppaan Riihimäelle ja sieltä edelleen romutettavaksi. Uusi, maahan tuotava tai täällä valmistettu ase kirjataan poliisin järjestelmään riittävin tunnistetiedoin. Tämä on mahdollista toteuttaa aselupajärjestelmän digitalisoinnin yhteydessä.

Aseiden romutuspalkkiolla lisätään yleistä turvallisuutta ja saadaan selkeitä etuja: Aselupajärjestelmän digitalisoinnista saadaan maksimaalinen hyöty, lupaprosessit helpottuvat, perikuntien asema selkiintyy ja asioiden hoitaminen helpottuu, poliisin työmäärä lupahallinnossa vähenee ja resursseja voidaan kohdentaa paremmin ja tehokkaammin, aseharrastajien asema paranee järjestelmän uudistuksessa, lupaprosessien yksinkertaistuessa ja nopeutuessa, asealan ahdinkoa helpottaa, kun laillinen asekauppa piristyy ja matalan riskin aseita saadaan tehokkaasti vähennettyä ja lisättyä yleistä turvallisuutta.

Tätä voi vastustaa heittämällä kysymyksen, miksi valtion pitäisi tukea henkilöä joka luopuu omasta omaisuudestaan? Yleisen turvallisuuden lisäämisen pitää olla tavoite ja päämääränä Suomen pitäminen edelleenkin turvallisena maana. Siihen ei ole vain yhtä keinoa, aseiden romutuspalkkio on hyvä askel oikeaan suuntaan.

Pekka Peltonen