Katukanava

Leikkaukset iskevät ikäihmisiin

2.12.2016 21:01

On hyvä, että hallitus perääntyi päätöksestään leikata vanhuspalveluiden hoitajamitoituksesta. Harmillista on silti, että henkilöstömitoitukseen kohdistuvista 70 miljoonan säästöistä ei luovuttu, vaan ne kohdistetaan ikäihmisten muihin palveluihin.

Mistä säästöt otetaan, on edelleen epäselvä. Vuonna 2013 hyväksytyllä vanhuspalvelulailla pyrittiin vahvistamaan ikäihmisten palveluiden laatua ja saatavuutta. Nyt maamme hallitus murentaa vanhuspalvelulakia pala palalta.

Hallitus, eli Keskusta, Kokoomus ja Perussuomalaiset, on päättänyt heikentää vanhuspalveluun tarvittavan henkilöstön osaamista ja asiantuntemusta.

Hallitus on tehnyt esityksen, joka ei enää edellytä gerontologisen hoito- ja sosiaalityön osaamista, geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen eikä suun terveydenhuollon asiantuntemusta vanhuspalveluissa.

Henkilöstömitoituksen perusteet tulevat myös muuttumaan. Mitoitukseen lasketaan jatkossa myös hoiva-avustajat ja oppisopimuksella koulutettavat. Päätös ei ole ongelmaton.

Esimerkiksi hoiva-avustajat ovat tärkeitä jokapäiväisen elämän helpottajia ja voivat auttaa arjen asioissa kuten ruokailussa, ulkoilussa ja pukemisessa. Jos heidät huomioidaan mitoituksessa, tulee mitoitusta myös vahvistaa, siten että tarvittava muu hoito tulee turvattua.

Tarkoituksena on myös poistaa ikäihmisten vastuutyöntekijät. Vastuutyöntekijän poisto tulee heikentämään ikäihmisten oikeusturvaa, erityisesti nyt, kun sote-palveluissa tapahtuu valtavia muutoksia. Jos hallituksen esitykset palveluiden pakkoyhtiöittämisestä, palveluiden pilkkomisesta ja valinnanvapaudesta toteutuvat, tarvitaan ikäihmisille entistä enemmän ohjausta, neuvontaa ja tukea sekä työntekijää, joka huolehtii tarvittaessa heidän tilanteestaan ja palveluiden saatavuudesta. Tässä työssä vastuutyöntekijöiden merkitys korostuisi.

Lopuksi täytyy todeta, että olen tyytyväinen siitä, että kaikista lainsäädäntöpäätöksistä huolimatta Eksote on päättänyt panostaa ikäihmisten palveluihin, niin henkilöstömitoitukseen ja vastuutyöntekijätiimeihin kuin myös erilaisten palveluiden kehittämiseen. Toivoisin, että maassamme myös muualla toimittaisiin vastaavalla tavalla.

Anneli Kiljunen
kansanedustaja (sd.)