Talvivaaran malmialueen hyödyntäminen

1.12.2016 21:10

Talvivaaran alueella on nikkeliä, sinkkiä ja uraania, joita on mahdollista hyödyntää useita vuosikymmeniä. Tällä hetkellä teknologia sekä jalostukseen että vesienkäsittelyyn näyttää olevan vielä kehittymätöntä taloudellisesti kannattavaan ja ympäristöä vähän kuormittavaan toimintaan.

Talvivaaran kaivostoiminta on poliittisesti herkkä alue, koska kysymys on Kainuun rakennemuutosalueen elinkeinotoiminnan tukemisesta.

Muita suuria työllistäjiä ei siellä ole tällä hetkellä näköpiirissä. Kysymyksessä on ihmisten toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyvä asia, mutta myös poliittinen vallan tavoittelu.

Valtio on investoinut Talvivaaran kaivostoiminnan alueelle 750 miljoonaa euroa ja lisää on tulossa 100 miljoonaa. Tosin tällä 850 miljoonalla eurolla voitaisiin maksaa palkkoja 1 000 henkilölle sosiaalikuluineen 20 vuotta. Tässä herää kysymys, onko nykyinen meno järkevää, jossa valtion piikki on kulujen osalta koko ajan auki.

Valtion ei ole järkevää olla mukana Talvivaaran kaivosalueen rahoittajana. Yksityinen omaehtoinen rahoitus on oltava edellytys toiminnan jatkamiselle.

Lisäksi pitää muistaa, että Talvivaaran malmio voidaan säilyttää tulevien sukupolvien hyödynnettäväksi. Tällöin on mahdollista parempi teknologia tuotantoon ja ympäristönsuojeluun. Kainuun alueen hyvinvointiin tulee tällä hetkellä kehittää muita ratkaisuja.

Kauko Määttä
Diplomi-insinööriImatra