Hyvinvointiyhteiskunta on säilytettävä

17.11.2016 21:06

Matkustaessamme Suomen ulkopuolella olemme huomanneet esimerkiksi turvaverkoilla ja vartioinneilla eristettyjä eliitin asuinalueita. Suomessa ja muissa pohjoismaissa elintaso, hyvinvointi ja yleinen turvallisuus on ollut niin hyvä, että tuon tyyppistä eristäytynyttä asumista ei ole yleensä tarvittu.

Automatisoinnin, ohjelmistorobotiikan ja muun digitalisaation kautta Suomessa joudutaan korvaamaan yli miljoona työpaikkaa seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Tämä kehitys tulee koskemaan myös tavallisiksi koettuja palveluja.

Näissä yhteyksissä yhteiskunta joutuu kohtaamaan kansalaisten yhdenvertaisuuteen liittyviä näkökohtia. Lisäksi Suomen tulee osaamisessa ja palvelujen tuottamisessa olla tällä alueella eturivin joukossa maailmalla, koska uudet työpaikat tulevat suurelta osin tämän alueen osaamisen kautta.

Tällä hetkellä perinteinen paperiposti tulee epäsäännöllisesti. Syynä lienee postin jakeluun liittyvät toimintojen uudet järjestelyt. Tämä kehitys johtanee siihen, että yksityiset ja yhteisöt lisämaksulla varmistavat paperipostin oikea-aikaisuuden jakelussa.

Toisaalta ne, jotka eivät halua suorittaa lisämaksua, joutunevat tyytymään kulloiseenkin paperipostin jakeluaikatauluun. Niin kauan, kun virallista postia jaetaan paperimuodossa, mahdollinen lisämaksullinen jakelu asettaa kansalaiset ja yhteisöt eriarvoiseen asemaan keskenään, eikä tällöin toteudu yhdenvertainen asema yhteiskunnassa.

Pohjoismainen yhteiskuntakäsitys on säilytettävä. Kansalaisten yhdenvertaisuus oikeuslaitosta, yhteiskuntaa, sen palveluja kohtaan jne. tulee säilyttää.

Kauko Määttä
Diplomi-insinööriImatra